Evropská komise dál tlačí na útlum zemědělství

(rozhovor MUDr. Ivana Davida pro regionální deníky) Pane doktore, jak víme trialog Evropské komise, Evropského parlamentu a Evropské rady se dohodl na Společné zemědělské politice na dalších sedm let s dvouletým odkladem. Jsou výsledky tohoto jednání pro naše zemědělce přijatelné? Zemědělci v Evropské unii včetně těch našich výsledky přijmout musejí, protože Česká republika je členem […]

Budou z tragických záplav v západním a jihozápadním Německu profitovat Zelení a Brusel?

Ivan David19. 7. 2021Na jihozápadě spolkové země Severní Porýní Vestfálsko dosáhl v sobotu večer počet potvrzených úmrtí po náhlých záplavách 98, na severní hranici této spolkové země to bylo 45. Počet nezvěstných není jasný, údaje se liší od desítek po stovky, protože některá místa stále nejsou přístupná. Panuje obava, že přibydou i další oběti, protože […]

Z pojmu „právní stát“ se v Bruselu stala univerzální nadávka

Evropská unie má nového „hlavního padoucha“. K tradičním „černým ovcím“ nyní nově přibylo Slovinsko. Ve čtvrtek 1. 7. 2021 Slovinsko převzalo na půl roku předsednictví Rady EU. V posledních hodinách portugalského předsednictví přispěchaly německé sdělovací prostředky se zprávami, podle nichž bude nyní EU řídit země, která není právním státem. S uvedením důkazů pro toto tvrzení […]

Jakou potřebujeme armádu?

Smutný pohled na současný stav armády České republiky, která nesplňuje ani své zákonem uložené povinnosti a převážně slouží potřebám neokoloniálních mocností. Plukovník Štefec vysvětluje, jak k tomuto stavu došlo. Ke konci jsou naznačena východiska ze současné situace. Základní podmínkou je plná suverenita a nezávislost naší země.https://youtu.be/mCTB1nlseI0

On-line panelová diskuze „Hospodářství v EU po covidu-19 a Zeleném údělu“

Pandemie covid-19 poškodila v různé míře hospodářství všech zemí světa. Současná Evropská unie prosazuje realizaci opatření, která mají snížit oteplování planety a zlepšit životní prostředí, ale zřejmě přinese zemím EU další hospodářské problémy. Panelová debata na toto téma se koná ve čtvrtek 3. června 2021 od 17. 30 hod. Vystoupí v ní významní makroekonomičtí analytici […]

SVOBODA SLOVA VČERA,DNES A ZÍTRA

panelová diskuze on-line I cenzura má svůj vývoj. Kdysi při ušlechtilém souboji o „duši“ člověka pálila libri prohibiti, v nedávné době zabavovala samizdaty a dnes převlečená za politickou korektnost vede pod vlajkou EU boj proti šíření dezinformací. V panelové diskuzi vystoupí bezpečnostní analytik a publicista Jan Schneider, právník a předseda Asociace nezávislých médií Stanislav Novotný, […]

Přepisování historie

Přepisování historie není novinkou, je staré jak dějiny lidstva. Metody se mění, ale účel zůstává stejný; úpravy minulosti ovlivňují současnost a tím umožňují projektovat budoucí vývoj. V panelové diskuzi vystoupí historik a diplomat Jaroslav Bašta, PhDr. Josef Skála, CSc., Historik Mgr. Michal Macháček, PhD. a poslanec Evropského parlamentu MUDr. Ivan David, CSc.Moderuje spisovatelka Lenka Procházková. […]

Kvalitní potraviny na Váš stůl (o kvalitě, cenách a soběstačnosti)

10. 5. 2021 video (1:17) https://youtu.be/SjBF6PAxFFsPanelové diskuze se zúčastnili: člen představenstva Agrární komory ČR Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc., členka Evropského hospodářského a sociálního výboru Ing. Mgr. Jarmila Dúbravská, PhD., Ing. Martin Ludvík, předseda Ovocnářské unie ČR a MUDr. Ivan David, CSc, člen Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova Evropského parlamentu. Tématem byla kvalita potravin, které se […]

Poslanec EP Jörg Meuten (Německo, předseda AfD, frakce ID) k rezoluci proti Rusku:

Uvádím hlavní body jeho vystoupení: „Dnešní EU už nechrání mír…. EU by měla být neutrální,…není dobré chrastit zbraněmi, které nemáme, …EU by se neměla vměšovat do konfliktů, k jejichž řešení nemůž přispět, neměla by se vměšovat do záležitostí třetích zemí, sankce nepomáhají…, jen dialog zajistí stabilitu.

Zelený úděl v praxi – EU omezuje evropské zemědělce a protežuje dovozce zemědělských komodit ze třetích zemí

Včera jsme měli na programu pléna Evropského parlamentu kuriózní hlasování, které se týkalo postřiků. Je na něm dobře vidět farizejství EU a obrovský prostor pro korupci, který je otevřen při rozhodování Evropské komise o ochranných prostředcích pro zemědělství. V loňském roce vypršela registrace pro pesticid lufenuron, který byl nás znám pod obchodním názvem Sentinel. Držitel […]