Z pojmu „právní stát“ se v Bruselu stala univerzální nadávka

Evropská unie má nového „hlavního padoucha“. K tradičním „černým ovcím“ nyní nově přibylo Slovinsko. Ve čtvrtek 1. 7. 2021 Slovinsko převzalo na půl roku předsednictví Rady EU. V posledních hodinách portugalského předsednictví přispěchaly německé sdělovací prostředky se zprávami, podle nichž bude nyní EU řídit země, která není právním státem. S uvedením důkazů pro toto tvrzení […]

Jakou potřebujeme armádu?

Smutný pohled na současný stav armády České republiky, která nesplňuje ani své zákonem uložené povinnosti a převážně slouží potřebám neokoloniálních mocností. Plukovník Štefec vysvětluje, jak k tomuto stavu došlo. Ke konci jsou naznačena východiska ze současné situace. Základní podmínkou je plná suverenita a nezávislost naší země.https://youtu.be/mCTB1nlseI0

On-line panelová diskuze „Hospodářství v EU po covidu-19 a Zeleném údělu“

Pandemie covid-19 poškodila v různé míře hospodářství všech zemí světa. Současná Evropská unie prosazuje realizaci opatření, která mají snížit oteplování planety a zlepšit životní prostředí, ale zřejmě přinese zemím EU další hospodářské problémy. Panelová debata na toto téma se koná ve čtvrtek 3. června 2021 od 17. 30 hod. Vystoupí v ní významní makroekonomičtí analytici […]

SVOBODA SLOVA VČERA,DNES A ZÍTRA

panelová diskuze on-line I cenzura má svůj vývoj. Kdysi při ušlechtilém souboji o „duši“ člověka pálila libri prohibiti, v nedávné době zabavovala samizdaty a dnes převlečená za politickou korektnost vede pod vlajkou EU boj proti šíření dezinformací. V panelové diskuzi vystoupí bezpečnostní analytik a publicista Jan Schneider, právník a předseda Asociace nezávislých médií Stanislav Novotný, […]

Přepisování historie

Přepisování historie není novinkou, je staré jak dějiny lidstva. Metody se mění, ale účel zůstává stejný; úpravy minulosti ovlivňují současnost a tím umožňují projektovat budoucí vývoj. V panelové diskuzi vystoupí historik a diplomat Jaroslav Bašta, PhDr. Josef Skála, CSc., Historik Mgr. Michal Macháček, PhD. a poslanec Evropského parlamentu MUDr. Ivan David, CSc.Moderuje spisovatelka Lenka Procházková. […]

Kvalitní potraviny na Váš stůl (o kvalitě, cenách a soběstačnosti)

10. 5. 2021 video (1:17) https://youtu.be/SjBF6PAxFFsPanelové diskuze se zúčastnili: člen představenstva Agrární komory ČR Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc., členka Evropského hospodářského a sociálního výboru Ing. Mgr. Jarmila Dúbravská, PhD., Ing. Martin Ludvík, předseda Ovocnářské unie ČR a MUDr. Ivan David, CSc, člen Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova Evropského parlamentu. Tématem byla kvalita potravin, které se […]

Poslanec EP Jörg Meuten (Německo, předseda AfD, frakce ID) k rezoluci proti Rusku:

Uvádím hlavní body jeho vystoupení: „Dnešní EU už nechrání mír…. EU by měla být neutrální,…není dobré chrastit zbraněmi, které nemáme, …EU by se neměla vměšovat do konfliktů, k jejichž řešení nemůž přispět, neměla by se vměšovat do záležitostí třetích zemí, sankce nepomáhají…, jen dialog zajistí stabilitu.

Zelený úděl v praxi – EU omezuje evropské zemědělce a protežuje dovozce zemědělských komodit ze třetích zemí

Včera jsme měli na programu pléna Evropského parlamentu kuriózní hlasování, které se týkalo postřiků. Je na něm dobře vidět farizejství EU a obrovský prostor pro korupci, který je otevřen při rozhodování Evropské komise o ochranných prostředcích pro zemědělství. V loňském roce vypršela registrace pro pesticid lufenuron, který byl nás znám pod obchodním názvem Sentinel. Držitel […]

Největší nadnárodní korporace světa chtějí, aby EU legalizovala pančování potravin

IVAN DAVID: V nařízení 1308/2013 o organizaci společného trhu jsou stanoveny definice řady potravin. Mimo jiné mléčných výrobků, jako jsou sýry nebo jogurty. Právo EU zakazuje označovat jako „sýr“ výrobek, který není z mléka. Ať již kravského, kozího nebo ovčího. Podle v současné době platné úpravy je označování výrobků, které nejsou vyrobeny z mléka názvem […]

Jak si Pirát Kolaja představuje demokracii – nebo tu správnou diktaturu

IVAN DAVID Místopředseda Evropského parlamentu Marcel Kolaja při jednání Výboru žádal o zásah Evropské komise do poměrů v České republice. Stěžuje si na volbu členů Rady České televize. V lednu poslal dopis komisaři kvůli „znepokojující situaci v Radě ČT“. Stěžuje si na politizaci Rady, která „útočí na nezávislost ČT, která je stěžejním prvkem pro svobodné […]