Životopis

  • Narodil se 24. 9. 1952 v Praze.
  • Po maturitě na Gymnáziu Na Pražačce absolvoval Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze, obor terapie, dále postgraduální kurs Matematické metody v přírodních vědách, zabýval se výzkumem v oblasti elektrofyziologie a psychofarmakologie, má dvě atestace v oboru psychiatrie, v roce 1991 obhájil vědeckou hodnost CSc. v oboru analýza EEG, současně pracoval jako psychiatr na Psychiatrické klinice 1. LF v Praze, na Protialkoholním odd. a v ambulancích, jako vědecký pracovník ve Výzkumném ústavu psychiatrickém (později PCP). Je soudním znalcem v oboru psychiatrie.
  • Mezi lety 2005 až 2018 byl náměstkem ředitele a ředitelem Psychiatrické nemocnice Bohnice.
  • Byl členem zastupitelstva Městské části Praha-Dubeč (1990-1998, 2002-2010)
  • Od roku 1993 do roku 2015 byl členem ČSSD, v posledních letech členem ÚVV ČSSD. Vystoupil z ČSSD pro nesouhlas se změnou její politické orientace.
  • V letech 1998 až 2002 byl poslancem Parlamentu ČR a v letech 1998- 1999 ministrem zdravotnictví.
  • Členem SPD je od roku 2019.
  • V Evropském parlamentu působí od roku 2019. Je členem poslanecké frakce Identita a Demokracie a členem Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (AGRI), náhradníkem ve Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI). Je členem Delegace EU – Čínská lidová republika a Delegace EU-Kazachstán, Kyrgyzstán, Uzbekistán, Tádžikistán, Turkmenistán a Mongolsko a náhradníkem v Delegaci EU-Rusko.