Identita a demokracie

Identita a demokracie (ID) je nová skupina současného Parlamentu a co do počtu poslanců pátá ze sedmi. Mezi jejími členy jsou i dva čeští europoslanci zvolení za SPD.

Identita a demokracie (ID) je nová skupina současného Parlamentu a co do počtu poslanců pátá ze sedmi. Mezi jejími členy jsou i dva čeští europoslanci zvolení za SPD.

V květnových evropských volbách zvolilo dvě stě milionů Evropanů poslance, aby je v příštích pěti letech zastupovali v Evropském parlamentu. Europoslanci se podle svého politického přesvědčení seskupili do sedmi politických skupin. Jejich priority vám zde představujeme.

Skupina Identita a demokracie byla po evropských volbách vytvořena jako nástupnice skupiny Evropa národů a svobody (ENF). Má toho času 73 poslanců a je tak pátou největší skupinou v Parlamentu.

ENF má europoslance z devíti zemí. Většina jich je z italské Ligy Severu, francouzské Národní fronty a německé strany AfD. Česko má mezi 73 poslanci ID dva poslance zvolené za stranu Svoboda a přímá demokracie.

Předsedou skupiny byl v červenci 2019 zvolen Marco Zanni (Itálie), který je v Evropském parlamentu již druhé funkční období. Skupina ID má dva místopředsedy. Členem předsednictva je též český poslanec Ivan David.

Skupina ID si vytyčila jako program vytváření pracovních míst a růst, zvyšování bezpečnosti, boj proti nelegálnímu přistěhovalectví a snižování byrokracie v EU.

Žádní místopředsedové EP ani předsedové výborů

Skupina ID neobsadila žádný post 14 místopředsedů Evropského parlamentu a nezískala žádné z 20 předsednictví parlamentních výborů.

https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/eu-affairs/20190712STO56963/priority-politickych-skupin-identita-a-demokracie