Potravinová soběstačnost
STOP Green Dealu

STOP Cenzuře

Chci návrat k potravinové soběstačnosti

Chci zastavit Green Deal

Jsem proti cenzuře

Žijeme v době vrcholících světových konfliktů v důsledku soupeření supervelmocí o dominanci ve světě. Současně prudce roste tlak na drastické omezení demokracie, zejména na zavedení cenzury. Tato snaha nepřátelská za desetiletí vybojovaným demokratickým svobodám je už částečně úspěšná. Současně dochází k úpadku průmyslu, zemědělství a životní úrovně obyvatelstva.

To vše je způsobeno chybnou nebo přímo zločinnou politikou Evropské unie i vládnoucích struktur členských států včetně České republiky. Pokud se nepodaří včas chyby napravit, bude naděje na příznivou budoucnost zmařena. Důležitou, i když nepostačující podmínkou je změna zastoupení v Evropském parlamentu a v národních parlamentech. Následně bude možno vyměnit škůdce ve funkcích obsazených jmenováním, tedy ve výkonné moci. Tím se otevře možnost návratu na cestu skutečného pokroku a demokracie.

Proto je zásadně důležité přijít i k volbám do Evropského parlamentu, a volit kandidáty, kteří se nezpronevěřili závazku pracovat ve prospěch občanů vlastní země.

MUDr. Ivan David, CSc.
Poslanec Evropského parlamentu

Žijeme v době vrcholících světových konfliktů v důsledku soupeření supervelmocí o dominanci ve světě. Současně prudce roste tlak na drastické omezení demokracie, zejména na zavedení cenzury. Tato snaha nepřátelská za desetiletí vybojovaným demokratickým svobodám je už částečně úspěšná. Současně dochází k úpadku průmyslu, zemědělství a životní úrovně obyvatelstva.

To vše je způsobeno chybnou nebo přímo zločinnou politikou Evropské unie i vládnoucích struktur členských států včetně České republiky. Pokud se nepodaří včas chyby napravit, bude naděje na příznivou budoucnost zmařena. Důležitou, i když nepostačující podmínkou je změna zastoupení v Evropském parlamentu a v národních parlamentech. Následně bude možno vyměnit škůdce ve funkcích obsazených jmenováním, tedy ve výkonné moci. Tím se otevře možnost návratu na cestu skutečného pokroku a demokracie.

Proto je zásadně důležité přijít i k volbám do Evropského parlamentu, a volit kandidáty, kteří se nezpronevěřili závazku pracovat ve prospěch občanů vlastní země.

MUDr. Ivan David, CSc.
Poslanec Evropského parlamentu

© 2024 SPD a Trikolora

PROGRAMOVÉ TEZE

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2024

Chcete mít náš program přímo v mobilu nebo si ho pohodlně přečíst na svém počítači a tabletu? Stáhněte si jej ve formátu PDF. Budete se moci dostat k programu snadno a kdykoliv.

Volby do Evropského parlamentu 2024

Hlavní programové teze 

POTRAVINOVÁ SOBĚSTAČNOST

Prosazujeme ukončení zvýhodňování zemědělců z velkých členských zemí a přesměrování dotací na podporu obnovení naší potravinové soběstačnosti. Konec společné zemědělské politice EU.

STOP GREEN DEALU

Prosazujeme ukončení všech pravidel a regulací, které výrobu a distribuci energie zbytečně prodražují, a odstoupení i od systému obchodování s emisními povolenkami a energií přes Lipskou burzu.

STOP CENZUŘE

Bráníme občanské svobody a svobodu slova. Odmítáme štvavý hon proti „dezinformacím“ a cenzorní potírání hlasů kritické opozice pod falešnými záminkami. Jsme proti trendu „politické korektnosti“.

STOP MIGRACI

Budeme bránit přijetí Migračního paktu, případně prosazovat odstoupení od něj. Budeme prosazovat trvalou ochranu našich státních hranic, vyhošťování nelegálních imigrantů a nulovou toleranci nelegální imigrace.

PODPORUJEME MÍR

Jsme proti tomu, aby se z peněz členských států se prostřednictvím EU posílaly peníze na zbraně pro Ukrajinu. Prosazujeme mír, ne válku a budeme podporovat mírová jednání. Budeme bránit přijetí Ukrajiny do EU a NATO.

STOP DOTACÍM NA NESMYSLY

Odmítáme nerovné podmínky pro české zemědělce a pro české občany. Odmítáme princip korupčních dotací, které jsou bruselskými byrokrati zneužívány jako mocenská páka pro vydírání a korupci.