Aktuality

 • Pravdivě o zemědělství a Dánsku
  Právě jsem se vrátil z třídenní studijní cesty Zemědělského výboru Evropského parlamentu do Dánska. Se čtyřmi dalšími poslanci výboru jsme navštívili několik podniků a institucí. […]
 • Zdražování potravin bude pokračovat – Beseda Nové republiky (video 01:06:53)
  Odborníci na zemědělství, výrobu a distribuci potravin a její marketing Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc. – člen a bývalý předseda České agrární komory a Ing. Jarmila Dúbravská, členka zemědělského výboru Rady Evropy byli hosty další Besedy Nové republiky na téma „Zdražování potravin bude pokračovat“. Moderoval europoslanec a člen zemědělského výboru Evropského parlamentu MUDr. Ivan David, CSc.
 • Jak a kdo tvoří ceny potravin a jak je to s jejich kvalitou. Rozhovor s mnoha informacemi, o kterých se mlčí (video 01:34:27))
  Europoslanec MUDr. Ivan David CSc. a člen předsednictva Agrární komory Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc., majitel firmy Rabbit, vám vysvětlí, kdo vás bere na hůl při nákupu potravin, jaká je kvalita našich potravin a potravin z ciziny a kdo systematicky ničí naše zemědělství. Beseda přináší mnoho šokujících informací, o kterých se mlčí.
 • Kazachstán a Rusko předvedli, že US příručka pro barevné revoluce zastarala
  Jako člen Meziparlamentní delegace Evropského parlamentu ke středoasijským republikám jsem se snažil získat informace o vývoji v Kazachstánu. Nyní, kdy je pokus o násilný převrat z větší části potlačen a bezpečnostní síly honí po celé rozlehlé zemi zbytky povstalců, přechází média z režimu přinášení zpráv z „bojiště“ do režimu propagandy proti Rusku. A to je přesně ten správný čas na rekapitulaci vývoje událostí v Kazachstánu během pouličních nepokojů i na zkoumání procesů, které zemi do této situace přivedly.

O mně

Proč psychiatrie?
Rozhodl jsem se studovat medicínu místo původně zamýšlených přírodních věd kvůli jistější možnosti uplatnění. Psychiatrii jsem si vybral, protože mě vždy zajímalo, proč lidé jednají a myslí právě tak, jak jednají a myslí. Od šedesátých let došlo o obrovskému rozvoji oboru díky objevu psychofarmak. Chtěl jsem pracovat ve výzkumu a příležitost jsem dostal v klinické elektrofyziologii a psychofarmakologii. Vedle výzkumu jsem pracoval „u lůžka“ a v ambulanci. První atestace byla povinná, druhou atestaci a kandidaturu mi orgán KSČ neschválil, proto jsem složil 2. atestaci a obhájil CSc. Až v roce 1991.

Proč politika?
Vždycky mě zajímalo uspořádání společnosti a její vývoj. Od roku 1989 jsem publikoval články v novinách. V roce 1991 jsem byl jako nestraník zvolen do zastupitelstva Městské části Praha 10- Dubeč. Od roku 1992 jsem byl jako nestraník členem zdravotnické komise ČSSD Praha. Když jsem byl jmenován předsedou ústřední zdravotnické komise ČSSD, vstoupil jsem poprvé do politické strany. Pokládám se za levicové orientovaného. Rozumím tím, že každý by měl v životě dostat šanci. Symbolicky vyjádřeno, neměl by „dostávat ryby“ jen proto, že existuje, ale měl by dostat příležitost naučit se rybaření a nalovit si. Ostře se distancuji od levičáctví, které prosazuje práva, ale nechce slyšet o povinnostech ke společnosti.

Proč poslancem a ministrem?
Do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR jsem kandidoval několikrát. Krajské předsednictvo mě vždy odsunulo na nevolitelné místo. V roce 1998 volební konference odmítla schválit návrh kandidátní listiny a hlasování delegátů mě posunulo na volitelné místo. Po volbách jsem byl jmenován členem vlády. Obvyklá tvrzení o „opoziční smlouvě“ jsou nesmyslná. ODS vycházela z předpokladu, že vláda ČSSD se zhroutí a od počátku na vládu ČSSD útočila. V tom našla oporu ve vnitrostranické opozici proti premiéru Zemanovi (Buzková, Gross, Špidla a další).

Proč jsem odešel z vlády?
Od počátku jsem byl terčem útoků novinářů podporovaných mocnými a bohatými zájmovými skupinami působícími ve zdravotnictví. V té době prakticky vůbec neexistovala nezávislá elektronická média. Bránit se proti lživým tvrzením bylo zcela nemožné. Vnitrostranická opozice proti premiérovi tlačila na rekonstrukci vlády. Prosadit cokoli významnějšího bylo prakticky beznadějné. Premiér Zeman můj návrh rezignace na ministerskou pozici nejprve odmítl. O několik týdnů později ho přijal.

Proč odchod z ČSSD?
Po roce 2002 jsem se vrátil ke svojí profesi, ale byl jsem ještě několik let předsedou obvodní organizace a členem Ústředního výkonného výboru. V ČSSD postupně převládaly síly a názory, které tuto stranu dnes zcela ovládají. Z ČSSD jsem vystoupil, když bylo jasné, že tento trend je nezvratný.

Proč SPD?
Dva roky po odchodu z ČSSD jsem byl osloven vedením SPD s nabídkou kandidovat do Senátu. Nabídku jsem přijal, ačkoliv nebyla reálná možnost úspěchu. SPD jsem volil ve volbách 2017, protože ji pokládám v současné době za jedinou parlamentní stranu, která opravdově usiluje o nápravu společenských poměrů. V roce 2019 jsem přijal nabídku kandidovat za SPD do Evropského parlamentu.

Proč Evropský parlament?
Osmdesát procent legislativy, kterou se řídí Česká republika, pochází z Evropské unie. Ze 705 členů Evropského parlamentu je česká republika zastoupena 21 poslancem. Naprostá většina z nich usiluje o zvýšení závislosti České republiky na vůli orgánů Evropské unie. Pokládají to za dobrou cestu a nadějnou osobní perspektivu. Občané České republiky nejsou informováni o fungování Evropské unie, protože ti, kteří znají skutečnost, si nepřejí, aby občané věděli, jak vypadá. Proto pokládám za svoji prvořadou povinnost informovat občany České republiky o skutečném stavu a záměrech orgánů EU.

Proč Identita a demokracie?
„Identita a demokracie“ je název parlamentní frakce EP, která sdružuje 75 poslanců z Itálie, Francie, Německa, Rakouska, Belgie, České republiky (SPD), Finska, Dánska, Estonska a Nizozemí, kteří si přejí zachování svobody a samostatnosti členských států a uznání smyslu existence národů. Přesto je naprosto nesmyslně označována jako nacionalistická a krajně pravicová.

Proč zemědělství a rozvoj venkova, životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin?
Usiloval jsem o členství v těchto výborech a byl jsem do nich zařazen. České zemědělství je ohroženo tím, že západní země dostávají několikanásobné dotace a trh s potravinami ovládají zahraniční řetězce, které nakupují dotované potraviny ze Západní Evropy, a potraviny z mimounijních zemí, které zdaleka nezaručují bezpečnost a kvalitu. Proto klesla v ČR potravinová soběstačnost ČR na pouhých asi 60%. Fanatičtí „ekologičtí“ aktivisté prosazují v EU změny, které přírodě příliš nepomohou, za to těžce poškodí zemědělství. Tzv. Společná zemědělská politika podle jejich vlastního doznání jejích zastánců sníží příjmy zemědělců o 28% a podobně zvýší ceny potravin a jejich dovoz.

Sociální sítě

YouTube