Poptávka imigrantů po zdravotní péči sníží dostupnost péče pro Čechy

23.8. 202369x

převzatý rozhovor

Europoslanec za SPD a bývalý ministr zdravotnictví za ČSSD Ivan David je lékařem s mnoholetými zkušenostmi a díky svým politickým konexím se dostane k jiným než běžným informacím. I proto jsme se ho zeptali na mnohé z informací, jež s ohledem na současnou zahraničně-politickou i domácí situaci zajímají občany v prvé řadě. A migrační vlna z Ukrajiny je v hlavní roli…

Jak vnímáte současnou vlnu migrace z Ukrajiny k nám, aniž bylo zabezpečeno to základní, tj. podrobné lékařské vyšetření těch, co přicházejí?

Naprostá nekoncepčnost je pro současnou vládu typická. Ukrajina byla už dlouho před současnou »speciální operací« zemí v hlubokém hospodářském, sociálním a kulturním rozvratu, vykradená a prolezlá korupcí, nepotismem a zvůlí. Propracovala se na první místo v chudobě z celé Evropy, předehnala Moldávii. Důsledkem byla obrovská emigrace, která prohlubuje rozvrat země. Odcházejí mozky a svaly. Sousedovi kopali žumpu dva docenti z přírodovědné fakulty. Jestliže se připomíná obrovská zemědělská produkce Ukrajiny, tak na ní se podíleli a podílejí hlavně nadnárodní koncerny, které ovládly obrovskou část zemědělské půdy, rozhodně ne ukrajinští rolníci. Není divu, že v rozvratu je i ukrajinské zdravotnictví. Veřejná péče je málo dostupná a velmi nekvalitní, soukromá pro většinu lidí příliš drahá.

Za těchto okolností se dalo i bez hlubších znalostí předpokládat, že obyvatelé Ukrajiny jsou z hlediska zdravotní péče zanedbaní. Na začátku tohoto století jsem mimo jiné pracoval jako psychiatrický konziliář na plicním oddělení v Prosečnici, kde byli soustředěni multirezistentní pacienti s TBC, nejvíce Ukrajinci, dále Čečenci a Rusové. K multirezistenci dochází tak, že nemocný si koupí léky v množství, na které mu kapsa stačí. Když mu dojdou, přežijí odolné bakterie. Změní lék a situace se opakuje, až si vypěstuje bakterie necitlivé na dostupné léky. Masová prostituce s sebou přináší HIV, syfilis, atd. Většina Ukrajinců za tento stav nemůže, ale jsou rizikem šíření nemocí jako všichni zdravotně zanedbaní. Při vstupu do České republiky měli být imigranti kontrolováni alespoň jednoduchými prohlídkami a testy.

Je, alespoň podle vašich informací, lékařská péče na Ukrajině s tou naší trochu srovnatelná?

Některé soukromé kliniky na Ukrajině mohou mít špičkovou úroveň, ale jsou pro většinu obyvatel nedostupné. Univerzitní pracoviště trpí nedostatkem peněz, takže ani vysoká odbornost a snaha nestačí. Ukrajinské zdravotnictví trpí masivním odchodem lékařů a sester na Západ. Ale to je problém celé východní Evropy včetně Ruska. Ostatně i z Německa odcházejí lékaři dál na Západ. Na jejich místa přicházejí Poláci, Češi Ukrajinci… I při velkém množství peněz může být zdravotnictví špatné, ale při nedostatku nemůže být dobré. Viděl jsem to na vlastní oči v řadě evropských zemí. Občané u nás právem nadávají na zdravotnictví, hlavně na dostupnost, ale často i kvalitu. A obávám se, že bude hůř. Ale oproti ukrajinskému standardu jsme na tom ještě dobře.

Hovoří se o tom, věřím, že jde o poplašnou zprávu, že na Ukrajině se stále vyskytuje třeba záškrt a další infekční nemoci. Máte o tom nějaké informace?

Konkrétně o záškrtu na Ukrajině zprávy nemám, ale obecně, jak už jsem zmínil, je na Ukrajině situace dosti nepříznivá, srovnatelná s některými rozvojovými zeměmi Asie a Afriky, samozřejmě s výjimkou tropických nemocí.

Co takové množství lidí může udělat s naším zdravotnictvím?

Kromě infekčních chorob je zanedbaná péče u celé řady onemocnění i vrozených vad a stomatologická péče. Takže představa, že přibyli-li nám tři procenta obyvatel, tak se situace zhorší o tři procenta, je chybná. Léčení zanedbaných onemocnění je nepochybně jedním z hlavních motivů ukrajinské imigrace. Imigranti masově přicházejí i z míst, kde se na Ukrajině nebojuje. Hledají sociální jistoty a zdravotní péči.

Co dělá, či spíše, co by měla dělat současná vláda? A dělá to opravdu?

Současná vláda by především neměla motivovat ukrajinské občany k imigraci do České republiky. Pokud nejsou z míst, která jsou ohrožena bojovými operacemi, měli by být odmítáni. Tíživá situace ovšem je a bude ještě více na celé Ukrajině, i bez ohrožení života. Pak je třeba pomáhat potravinami a dalším potřebným zbožím. Zbraně obyvatele Ukrajiny nenasytí. Zatím není na Ukrajině hlad, ale rostoucí nezaměstnanost a drahota.

Může se stát, že medicinská péče pro naše nemocné bude z těchto důvodů omezena, že nedostatek peněz a kapacity omezí některé léčebné zákroky či léčbu vůbec?

Samozřejmě, že poptávka imigrantů po zdravotní péči sníží dostupnost péče pro domácí obyvatele. V různých oborech různou měrou, ale rozhodně nezanedbatelně. V rámci špatného systému nelze najít dobrá řešení…

Jsou podle vás kroky ministra zdravotnictví v souladu se současnou situací, mám na mysli i zrušení všech pandemických opatření, k němuž došlo v minulých dnech?

Epidemiologická situace omezení protiepidemických opatření umožňuje. Jak přesně postupovat, o tom je spor i mezi odborníky. Zdá se to být nepochopitelné, ale i jednotliví odborníci přikládají různou váhu hlediskům, na něž je třeba brát ohled. A nejsou to jen hlediska zdravotní.

Jsme k migrantům z východu jednou z nejvstřícnějších zemí, tedy podle toho, kolik a co migrantům nabízíme. Proč, podle vás, tomu tak je?

Současná Vláda ČR je mezi ostatními špička, pokud jde o přehlížení zájmů vlastního obyvatelstva. Proč tomu tak je? Zřejmě je silnější motivací pochvala ze zahraničí, hlavně ze Zámoří.

Co z toho všeho, podle vás, vyplývá pro nás občany?

Řešení nahromaděných problémů, z nichž mnohé už dospěly do stádia krize, vyžaduje hluboký zásah do fungování či nefungování společnosti. Bohužel si to zatím uvědomuje malé procento občanů, a ještě menší je ochotno pro to něco udělat. Potlačování nezávislých názorů po záminkou »boje proti dezinformacím« nezabrání, aby lidé získali vlastní trpké zkušenosti. Krize se nepochybně prohloubí, je jen otázka, zda si dovedeme dobře vybrat sami, nebo nám bude vnucen cizí mocností bezmezně loajální vůdce.