Eurposlanec Ivan David v Diskuzním klubu Chrudim (video 01:48:36)

30.11. 202356x

OBSAH:

00:00 – obecně o struktuře orgánů Evropské unie (EU), o Evropském parlamentu (EP), jeho komptencích  a rozdílu od národních palamentů,

02:04 – o Evropské komisi (EK) a komisařce Jourové,

03:17 – o  Evropské radě (ER), jejím složení a komptencích, o dohadovacím řízení, o byrokracii a kritickém postoji veřejnosti,

05:10 – většinové hlasování, oblasti rozhodování většinovým hlasováním: společná obrana, společná zahraniční politika, daně, zdravotnicítví, životní prostředí a klima, počty poslanců a národní delegace,

08:00 – jednotlivé frakce EP, jejich charakteristika,

12:00 – bojkot frakce ID,

12:30 – jednotlivé frakce a výbory EP a jejich politika,

19:45 – bizarnost hlasování v EP, rozdíl oproti národním parlamentům,

23:00 – koordinátoři a náhradníci výborů EP,

24:50 – meziparlamentí delegace EP,

25:30 – delegace „EU – Rusko“, volba předsedy, aklamační volby, obsah jednání a práce delegace, o návštěvě delegce EP v Tádžikistanu,

32:29 – co se v poslední době v EP projednává –  měření metanu produkovaného hovězím dobytkem a souvislosti s podvodnou politikou Green Deal, dovoz zemědělských produktů ze zemí mimo EU, z Jižní Amriky a Ukrajiny, o ničení evropského zemědělství, konflikt okolo dovozu ukrajinského obilí,

55:40 – pravdivé informace a vládní lži,

56:50 – o frakci ID  a jejích členech,

01:01:00 – co to jsou dezinformace, co dělat, aby EU skončila, lidé začali přemýšlet – v tom je naděje, co pro zánik EU děláme,

01:04:00 – manipulující média, situace na české mediální scéně se mění, dynamika procesů je velká,

01:19:00 – o referendech a šíření informací,

01:26:30 – jak vzniká Evropská komise – sbor sluhů nadnárodních korporací,

01:34:00 –  o spolupráci s europoslancem generálem Blaškem,

01:37:00 – příklad Norska a Švýcarska – dvou nečlenů EU, stačí jen Schengenský prostor a Evropský hospodářský prostor? Omezování pravomocí národních států a vlád,

01:42:00 – Evropa národních států je cíl, žijeme v převratné době, rychlá dynamika globálních procesů, Západ vede válku proti celému světu, EU se propadá do zaostávání.