PF 2023

NOVÁ REPUBLIKA přeje svým čtenářům hodně sil a kuráže do roku 2023.

Těšíme se na společné setkání, které plánujeme v předjaří.