Projev Ivana Davida 9. května 2022 u sousoší Sbratření

10.5. 202226x

Scházíme se zde, abychom si připomněli osvobození Československa spojeneckými armádami v roce 1945. Současná propaganda zamlčuje, že nesrovnatelně větší oběti při našem osvobození nesla Rudá armáda.

Toto hrdinství se dnes doporučuje nepřipomínat. I historické zásluhy dnes podléhají sankcím. I u nás jsou odstraňovány připomínky vítězství nad nacismem a nacismus je dnes mnohem více tolerován, ne-li podporován než cokoli ruské. Nad pravdivými informacemi opět vítězí ideologická slepota a lež. Ne náhodou je zaváděna cenzura a svobodné myšlení je ohroženo kriminalizací.

Cílem hitlerovského Německa bylo ovládnutí evropské části Ruska, na němž měla být většina obyvatel vybita a zbytek zotročen jako levná pracovní síla pro německé kolonisty. Němci měli zájem o cizí životní prostor a jeho přírodní zdroje. Současně mělo být sovětské Rusko zničeno jako mocenský konkurent. Další slovanské národy měly následovat. Na Sovětský svaz táhly SS divize z většiny evropských zemí. Z těch zemí, které nyní zbraněmi zásobují Ukrajinu, aby bojovala za americký zájem zůstat jedinou světovou supervelmocí schopnou diktovat svoji vůli jiným.

Tato snaha se uplatňuje stále. Dnes jsou jejím hlavním nositelem Spojené státy americké a jejich evropské a asijské satelity. Proto je dnes válka na Ukrajině, která má společně se sankcemi ekonomicky zničit a vojensky porazit. Protože oba cíle nejsou snadno dosažitelné, tedy ekonomicky a vojensky vyčerpat.

Sovětští vojáci prokázali ohromné hrdinství a Sovětský svaz přinesl nezměrné oběti v boji proti nacismu. Bojovali na život a na smrt o zachování vlastních národů a udržení vlastní země. Samozřejmě by byli raději, kdyby válka nezačala a mohli v klidu a míru budovat vlastní zemi. Nebylo jim to umožněno.

Bohužel si na tomto místě musíme připomenout dnešní realitu, kdy se Česká republika podílí ke své škodě na protiruských sankcích a bohužel naši zvolení představitelé, dávají přednost vzájemně nevýhodné nespolupráci před vzájemně výhodnou spoluprací. Slyšíme často oficiální stanovisko, že nemůžeme mít jinou volbu. Stejně velké Maďarsko ale odmítá tento diktát a snaží se chovat autonomně.

Je naší povinností si stále připomínat objektivní skutečnost, že musíme být vděčni sovětským vojákům, bez jejichž obětí by náš národ nepřežil.