Europoslanec Ivan David k dalšímu pokusu byrokratů EU podkopat demokracii

26.10. 202356x

Dalším podobným pokusem je snaha rozšířit volební okrsky pro volby do Evropského parlamentu z národních států na celou Evropu. Kdyby to prošlo, pak se jednuduše stane, že nás budou „zastupovat“ např. němečtí a francouzští eurposlanci jen proto, že na území celé Evropy získají víc hlasů než jakýkoli český kandidát. Podle představy eurobyrokratů v jakémsi meziobdobí bude stačit, když kadidát z jakékoli členské země EU jíž je občanem se přihlásí k trvalému pobytu v České republice a tím pádem okamžitě nabude právo kandidovat do eurovoleb za EU.  Proti tomu se v debatě na plénu Evropské parlamentu tvrdě ohradil český europoslanec Ivan David (SPD).

Řekl:

Pane předsedající,

naprosto zásadně protestuji proti pokračující snaze o likvidaci vlivu členských států na jejich vnitřní záležitosti a narušení demokratických principů, jakými jsou všeobecné, rovné a přímé volby do zastupitelských orgánů. Jde o zahraniční vměšování do voleb. Je zcela nepřijatelné, aby právo volit a být volen bylo založeno na pouhém faktu nahlášení trvalého bydliště bez ohledu na občanství státu, kde probíhají volby.

Občanství, státní příslušnost, je naprosto zásadní podmínkou demokratického rozhodování. Je nepřijatelné, aby o budoucnosti obce nebo země rozhodovali občané cizích zemí, kteří nesplnili podmínky získání občanství. Kolemjdoucí nebo hosté včetně nezvaných nesmějí rozhodovat o naší budoucnosti. Návrh včetně prosazovaného většinového hlasování v Evropské radě je důkazem úmyslu likvidovat zbytky svrchovanosti členských států Evropské unie.

**

MUDr. Ivan David CSc. – europoslanec za hnutí Svoboda a přímá demokracie, v Evropském parlamentu zařazen do frakce ID (Identita a demokracie), řadoví europoslanci mají na své vystoupení vyhrazenu pouhou minutu.

*

P.S.: Podobná sizuace je i s „korespondenčním hlasováním“. Jakým právem mají o nás rozhodovat lidé, kteří se prohlásí za naše „krajany“, a kteří svými korespondečními hlasy tteba odněkad z USA či Austrálie ovlivní volbu zastupitelů a složení naší poslanecké sněmovny v situaci, kdy tu s námi nežijí, neznají a neprožívají naše problémy, jsou lehce manipulovatelní kusými informacemi, které se k nim cíleně dostanou, neplatí v České republice žádné daně a tím v ničem nepřispívají k tvorbě české společnosti, jejího blahobytu a bezpečnosti?!

Za redakci Nové republiky -vd-