Zákaz chovu a využívání koní jako další krůček…

26.4. 202337x

„Rozhodnutí o registraci má právní povahu a nepředjímá konečné právní a politické závěry Komise týkající se této iniciativy a opatření, které zamýšlí případně podniknout v případě, že iniciativa získá potřebnou podporu. Jelikož evropská občanská iniciativa splňuje formální podmínky, Komise se domnívá, že je právně přípustná. Komise v této fázi neanalyzovala podstatu návrhu.“, konstatuje oficiální sdělení Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova EU.

Iniciativu určitě podpoří frakce Zelených (včetně Pirátů), Socialisté a demokraté“, „Levice“ a část liberálů (Renew), dost na to, aby to v příštím volebním období protlačili.

Ne, zatím je to jen záměr neziskovky zaregistrované Evropskou komisí. Zatím se jen otevřelo “Overtonovo okno”, pochod institucemi teprve začíná, ještě chvíli potrvá než bude úspěšně završen. Je to jen další součást na Západě vítězící kultury rušení (“Cancel Culture”). Těm aktivistům je zvykem říkat liberálové. Je to zmatečné, odvozeno od slova “libertas”, tedy svoboda. Ale oni vymýšlejí co všechno zakázat a omezit, ale sami svobodně vnucují ostatním desítky pohlaví, feminismus místo rovnoprávnosti, svobodu kouřit konopí nebo nepracovat, ale mít nárok na “základní příjem”. A mnoho dalšího. To vše je pozvolný útok na soudržnost společnosti a její fungování, na sdílení odpovědnosti.

Nejdřív svobodně protestují proti využívání zvířat ke zkoušení léků. Protestují proti klecovým chovům slepic. Vůbec jim nevadí, že o zkoušených lécích budeme vědět méně, protože živý organismus nelze nahradit buněčnou kulturou, matematickými modely a “předběžnou opatrností”. Vůbec jim nevadí, že slepice trpí mnohem více v tisícových hejnech na podestýlce, kde jsou ty nejslabší uklovány, než v malých skupinách v obohacených klecích. Tito “liberálové” těží ze strachu jim oponovat, neboť platíme jejich vlivné neziskovky.

Cancel culture se fakticky neomezuje na ostrakismus proti jednotlivcům a jejich názorům (blokování na sociálních sítích, cenzura). Dosud máme nejen povinnost ale I možnost se vzepřít omezování svobody. Jestli tak neučiníme, ztratíme i tu možnost. Řečníci na Václaváku brojící proti vládě, ale zastávající se EU a NATO, o než se vláda opírá, to nezachrání.

Odvaha politiků je často špatně plněnou povinností. Odvaha tváří v tvář nemožnosti už bude zbytečná. Politici jsou advokáti voličů, mohou zasáhnost. Dělník nemá starch, že ho vyženou od lopaty, politici mají povinnost odvahy, ale bojí se o židli. „Tomu se to mluví“, řeknou si, “ale já mám tři děti a hypotéku”. Ale, když se budou bát politici, prohrají všichni.

Budou-li politici příliš opatrní nebo vstřícní ke Cancel Culture, stanou se sluhy sluhů nebo oběťmi perzekuce, prohrají oni i jejich voliči. Je těžké porazit „mejnstrímová“ media spojená s neziskovkami a neziskovky spojené s médii, ale je nutné se o to pokusit.

Bez svobody ztrácí Západ svůj smysl. Už není ani neporazitelný, formální ani neformální autoritou, prohrává i v kulturní a hospodářské soutěži, a stává se světem úpadku, abnormalit a perverzí. Nelze-li už zachránit západní část Západu, pokusme se zachránit Střední Evropu!