Vystoupení Ivana Davida na veřejném shromáždění „Lidé proti vládě“

29.3. 202341x

Vážení občané,
nikdo z nás, kteří jsme se narodili po válce, nezažil tak nejistou dobu jako je tato. Nevíme, jak dopadne válka na Ukrajině, a jak zareaguje Západ, nevíme jak dlouho potrvá inflace, jak se prohloubí hospodářská krize, nevíme kdy se zhroutí dolar, nevíme, jakou epidemii na nás vypustí příště.

Jedno víme jistě. Bude hůř. Bude hůř v celé Evropě a u nás o to hůř, oč máme neschopnější vládu.

Moje generace se naděje na návrat k relativní prosperitě asi nedožije.

Připomeňme si, proč to tak je, a hledejme řešení.

Proč to tak je? Evropu odsoudili k úpadku. Milióny imigrantů má vytvořit tlak na mzdy, spotřebovávat produkty a provokovat konflikty. Západní Evropa je už ztracena.

Je pravda, že migrace je přirozená a provází lidstvo odnepaměti. Ale stejně přirozená je obrana proti migraci a proti kolonizaci a obrana území. Zdroje jsou vždy omezené.

Kovid  a opatření údajně proti němu poškodily nejen průmysl a služby. Obrovská korupce spojená s pochybnými vakcínami je skrývána před vyšetřováním. Velcí zloději jsou v bezpečí.

Jako by to nestačilo, přichází gigantický podvod Green Deal!

A nakonec válka na Ukrajině. Je pravda, že invaze je dílo Ruska. Ale je stále opakovanou lží, že nebyla vyprovokována.

Po rozšiřování Severoatlantického paktu k hranicím Ruska a druhém úspěšném pokusu Západu o státní převrat na Ukrajině přišel na vykradenou a korupcí prolezlou Ukrajinu zákaz ruštiny a ostřelování etnických Rusů na Donbasu. Říká se tomu genocida a její popírání je trestné.

Chtějí nám namluvit, že Green Deal má pomoci přírodě, zachránit životní prostředí a planetu Zemi, aby prý i příští generace měly budoucnost.

Ano, klima se mění a je potřeba něco dělat. Jenže podíl vlivu člověka na klima se odhaduje na 5 – 10%. Některé procesy člověk nemůže zvrátit. Země Evropské unie jsou jediné, které pod diktátem Evropské komise podnikají drastická opatření. Ostatní o tom jen mluví.

Jenže Evropská unie má jen 7%, jednu sedmnáctinu obyvatel světa a 9% podíl na produkci skleníkových plynů. Při veškerém úsilí, které ničí průmysl, zemědělství a životní úroveň v Evropské unii, můžeme změnit klima jen o desetiny procenta. Green Deal dokáže zničit země Evropské unie, klimatickým zmnám určitě nezabrání.

Průmysl je ničen emisními povolenkami, ze kterých bohatnou spekulanti. Je ničen zákazy technologií a energetických zdrojů. Zemědělství omezováním hnojiv a ochranných látek a povinným zřizováním močálů na úrodné půdě, vysazováním stromů mezi poli, které nesmějí být ovocné, atd.

Všichni trpí vysokými cenami energií v důsledku protiruských sankcí, které nejvíce poškodily země Evropské unie.

Jaký má to všechno ve skutečnosti smysl? Vyřadit Evropu k konkurence! Odstavit ji od ruských surovin a možností odbytu na východ. Učinit ji ještě závislejší na Spojených státech. Patříme na Západ, který je v likvidaci.

A k tomu hrozí rozšíření války z Ukrajiny dál na západ.

Mráz přichází tentokrát ze Západu.

A co na to naši představitelé? Tolik zrádců národních zájmů          a zemských škůdců jsme tu neměli od dob německé okupace.

Jsem přesvědčen, že se nesmíme bát. Bát se musejí ti druzí.        A oni se bojí. A vědí proč.

Proto zavádějí cenzuru jako každý protilidový režim. Proto se snaží zastrašovat a kriminalizovat svobodné projevy názorů. Proto se snaží ovládnout média a lhaním se udržet u moci.

Neschopnost vlády se pozná podle výsledků její práce. Zajišťují nám zadlužení, inflaci, vysoké ceny energií a potravin, úpadek školství, zdravotnictví,…  skoro všeho.

Je záchrana v EU? Ne, EU je hlavní zdroj našich problémů!

Politik nemá být ani pán, ani sluha. Pán proto ne, protože všechna moc má pocházet z lidu. Sluha slouží tomu, kdo dá víc.

Politik má být advokát. Zastupovat zájmy těch, kteří ho zvolili.

Někdo se možná zeptá, na co advokát, když nejsme obviněni. Potřebujeme advokáta, aby nebyla krácena naše práva, abychom nebyli okrádáni, aby dobré zákony nezůstaly jen na papíře a aby špatné zákony nebyly přijaty, nebo byly odstraněny.

Čím větší problémy, tím lepšího advokáta potřebujeme.

Nikde na světě nemají rádi politiky. Protože lidé si všímají jen těch, kteří škodí. Proto ti, kteří se hrnou k moci tvrdí, že nejsou politiky.

Pozor na takové falešné proroky, na demagogy a skutečné populisty, kteří nemají žádný vliv, ale slibují obrovské změny.

Naši vládní politici jsou slouhové cizí moci. Jsou to advokáti, kteří za naše peníze slouží druhé straně. Za škody, které způsobili by měli být potrestáni. Zeptejte se ve svém okolí, kdo je volil. Brzo se k tomu nikdo nepřizná.

Hnutí ANO je opozice, když hlasuje s námi. Není opozicí, když hlasuje proti nám. Když hlasuje s koalicí, stává se ve skutečnosti její součástí.

Objevují se obvinění, že nám role věčných kritiků vyhovuje, že se vyhýbáme odpovědnosti, že nechceme do vlády.

To mohou říkat jen ti, kteří neznají náš program. Kdyby ho znali, věděli by, že víme kam směřovat, co dělat, že spolupracujeme s odborníky. Nechceme být v koalici, která by nám nabídla podíl na odpovědnosti a žádný vliv. Víte jak dopadla sociální demokracie a Komunistická strana.

Člověk je společenský tvor. Bez ostatních není ničím. Nedosáhne ocenění, neubrání se. Neuživí se, zahyne.

Nemá-li zahynout, musí přežít celá společnost. Kultura, v níž jsme vyrostli, které rozumíme, kterou respektujeme, a která nám patří, a bude patřit.

Nakonec připomínám slova básníka Karla Kryla: „Nám zbývá naděje, my byli jsme a budem!“