Ivan David o pokutách za neplnění nesmyslů eurounijního Green Deal (video 2:08)

20.3. 202331x

Státy Evropské unie budou pokutovány za nedosažení ambiciózních „zelených“ cílů Evropské unie. Snaha o dosažení těchto cílů poškodí průmysl, zemědělství a životní úroveň občanů.

Zdroj: https://youtu.be/PzOi-N7dGQg

a na Facebook: https://www.facebook.com/MUDrIDavid/videos/730318015551230