Vladimír Remek mezi nebem a zemí

Zveme vás na první debatu v roce 2023 v rámci cyklu Hosté Nové republiky s prvním a posledním československým kosmonautem
Zajímat nás bude i jeho desetileté působení v Evropském parlamentu, obchodního rady na zastupitelském úřadě v Moskvě a do roku 2018 velvyslance v Moskvě. Kromě jiného je nositelem mnoha vyznamenání včetně Řádu bílého lva I, st. (2021).
Odkaz na podrobné informace je v těle zprávy.

https://www.facebook.com/events/697646585410475?ref=newsfeed