Ivan David minuta o duševním zdraví v Evropské unii

V Evropském parlamentu proběhla rozprava o záměru Evropské komise zabývat se duševním zdravím. Problém je, že ideový základ budou tvořit představy ideologů o duševním zdraví, Komise vydá nařízení a rozdá miliardy neziskovkám se zcela nepatrným efektem.

Život v EU je stále náročnější také „díky“ nápadům Evropského parlamentu a Evropské komise jako byla covidová opatření, Zelený úděl a vyhlášené sankce zasahující v důsledcích hlavně občany EU. Jako vždy EU řeší důsledky a ne příčiny. Zde je můj minutový příspěvek.