Proč Jaroslav Bašta?

10.9. 202229x

Náš kandidát na úřad prezidenta Jaroslav Bašta vyniká morální integritou. Nikdy nebyl sluhou cizích zájmů, nikdy se nepodroboval nedemokratickému režimu a to i za cenu vlastní újmy. Nikdy nedělal kompromisy kvůli vlastnímu prospěchu. Za vyjádření svých postojů byl dva a půl roku vězněn. S jistou dávkou černého humoru lze říci, že navazuje na všechny československé prezidenty, kteří byli rovněž politickými vězni.

Jaroslav Bašta je bytostný demokrat. Není pro něj přijatelné jakékoliv omezování občanských práv, omezení demokratických svobod.

Jaroslav Bašta má zcela mimořádný rozhled, i když mu nebylo umožněno dokončit studium archeologie a historie. Studoval a rozšiřoval si rozhled sám.

Jaroslav Bašta vyniká nezávislým úsudkem, není sugestibilní, nenechá si vnutit cizí názory, nejedná pod vlivem zaujatosti a emocí. Svoje stanoviska dokáže vždy obhájit, umí vyslechnout a zvážit cizí názory, k řešení přistupuje předem nerozhodnut. Dovede přijímat kompromisy, pokud nejdou za hranice morální přijatelnosti. Vždy překvapuje nalézáním souvislostí, které jiným unikají, protože může těžit z rozsáhlé databáze svých znalostí a zkušeností.

Na rozdíl od mnoha současných prezidentských kandidátů není ani křivý, ani naivní, bez zkušeností s fungováním vysoké politiky. Naopak. Byl poslancem a ministrem už v minulém století. Dobře zná fungování státu, rozumí mezinárodním vztahům. Byl dvě období velvyslancem v Ruské federaci a jedno období na Ukrajině. V této funkci se vždy snažil o maximální uplatnění zájmů občanů České republiky, nikdy nepodléhal tlaku velmocenských zájmů. Na rozdíl od svých předchůdců prosazoval rozšíření exportních příležitostí pro české podniky. Je vlastenec.

Na Jaroslava Baštu bude spolehnutí, že bude prosazovat pročeskou politiku a jeho vlast a prospěch občanů země bude pro něj vždy na prvním místě.

Před zveřejněním nominace Jaroslava Bašty se spekulovalo, že na úřad prezidenta bude kandidovat Tomio Okamura. Tato nominace by byla chybou, Tomio Okamura se musí věnovat SPD a připravovat se na funkci premiéra.

Podporujte Jaroslava Baštu, je to nejlepší volba!