Pokračování: Od krize zdravého rozumu k další velké hospodářské krizi a jak omezit její dopady II.

19.9. 202257x

Kdybychom nebyli vázáni Smlouvou o Evropské unii, Smlouvou o fungování Evropské unie a nařízeními EU a závaznými sankcemi (stručně vyjmenováno) by bylo možné nakupovat energie bez překupníků, spekulantů a parazitů na základě dlouhodobých smluv. Ale tyto překážky tu jsou.

Řešení energetické a následné velké hospodářské krize

Řešení bývají dvojího druhu. Ta která vycházejí z daných možností a nepředpokládající odstraňování překážek. Můžeme je nazvat „konzervativní“. Mohou být rychlá, ale omezují se na úzký manévrovací prostor aktuálně možného. Dalším omezením je hrozící znepokojení zájmových skupin na které si „řešitel“ netroufne.

Druhá možnost řešení předpokládá změnu právního rámce a nebo velký zásah do hájemství významných zájmových skupin. Takové řešení je nutně pomalé, konfliktní, ale může odstranit skutečné příčiny problému. Pokud by problém nevězel v chybném právním prostředí, nenastal by (pokud by nastal, svědčilo by to o chybných zákonech a/nebo vymáhání zákonnosti, výjimkou je vis major).

Skutečné příčiny jsem popsal v prvním dílu ZDE. Jen je třeba dodat, že růst cen ještě před útokem Ruska na Ukrajinu byl také spekulativní, protože na Ukrajinu byly masivně dodávány zbraně a bylo jasné, že k vojenskému konfliktu dojde, Německo bude uzavírat jaderné elektrárny, atd.

Členství v Evropské unii je hlavní příčinou problému, protože jsme vstupem přijali závazky, které nás nutí mýlit se s ostatními a přijímat i pro nás nevýhodné podmínky. Nevýhody členství daleko převyšují výhody, což bohužel neznamená, že je snadné se vyvázat.

Konzervativní řešení, které zmírní největší sociální důsledky, je jejich odložení. Nejchudší dostanou finanční kompenzaci. Na úhradu budou vypsány další dluhopisy, státní dluh se zvýší. Ti, kteří bohatnou z příležitosti a bídy nepřijdou o zisky. Tento nejkonzervativnější postup zvolila Vláda ČR. Příčin se nedotkla, zátěž posunula do budoucnosti. Toto řešení také nevede k poklesu skutečných nákladů, neřeší problémy naprosté většiny firem, kterým rostou náklady a mizí odbyt, neřeší budoucí růst nezaměstnanosti.

Méně konzervativní řešení „energetické bídy“, ale neřešící vysoké ceny volí Evropská komise. Míní sebrat „mimořádné zisky“ energetickým firmám, které mají zisky největší, protože produkují levně, efektivně. Výhodu pro sebe vidí v tom, že takto vybrané prostředky z celé EU bude rozdělovat sama a tak dosáhne větší závislosti států na EK, vyvolá žádoucí klamný pocit vlastní laskavosti a nepostradatelnosti. Praxe posledních dní jasně ukázala, že společné řešení v rámci EU je iluzorní.

Kdybychom nebyli vázáni Smlouvou o Evropské unii, Smlouvou o fungování Evropské unie a nařízeními EU a závaznými sankcemi (stručně vyjmenováno) by bylo možné nakupovat energie bez překupníků, spekulantů a parazitů na základě dlouhodobých smluv. Ale tyto překážky tu jsou.

Skutečné příčiny růstu cen energií a řešení

Jednou z hlavních skutečných příčin je podpora a udržování konfliktu na Ukrajině ve snaze co nejvíce poškodit Rusko. Za tohoto stavu nelze očekávat ochotu Ruska paradoxně bohatnoucího z rostoucích cen energií na světovém trhu přistoupit na obnovení pravidelných dodávek. V únorovém článku jsem to nazval úsilím EU o vzájemně nevýhodnou nespolupráci. Sankce také fakticky vedly k novému rozdělení světa, v němž bude „Kolektivní Západ“ hrát druhé housle. Uzavírá si přístup na trhy a ke zdrojům, snižuje svoji konkurenceschopnost. To je geniální politika Západu, k níž jsme byli přiřazeni a s níž poneseme důsledky.

Druhá zásadní příčina rostoucí bídy je nesmyslný pokus o ovlivnění klimatu Green deal a jeho realizační výstupy Fit for 55, From farm to fork, „elektromobilita“, emisní povolenky, překotné rušení jaderných a uhelných elektráren, aniž by byly dostatečně nahrazeny novými kapacitami, investičně a provozně nákladné „obnovitelné zdroje“ při jejichž výrobě stejně dochází k masivnímu uvolňování kysličníku uhličitého a není do budoucna jasné , co z odpadem, atd.. Západ pomalu ztrácí přístup k levným zdrojům z Afriky, Jižní Ameriky a Asie a začíná zaostávat i technologicky. Západ, zejména EU a Spojené království zchudnou, což povede k jejich zaostávání oproti dynamicky se rozvíjejícím zemím Asie. Tomuto vývoji nelze v ČR čelit, aniž bychom se vyvázali z úzké vazby na Evropskou unii…

Navíc Evropské unii při rostoucí militarizaci hrozí zavlečení do války s Ruskem s nejhoršími důsledky pro východní země EU. Rusko nemá dost tanků, ale raket má dost a některé se nepodaří sestřelit.

Pročeské řešení

Použitím konzervativního přístupu, který je prouníjní a tím proamerický se z problémů s drahými energiemi nelze dostat. Musíme být „pročeští“, protože neseme odpovědnost za občany České republiky (každý sám za sebe, rodinu, obec a stát). Nemusíme být „proruští“, vystačíme se vzájemně výhodnou spoluprací, nemusíme se milovat. Při setrvání v EU se nemůžeme vyhnout tomu, co je v Evropské unii závazné, a co zásadně škodí. Skutečné příčiny nelze řešit uvnitř Evropské unie, a z Evropské unie nelze bez konfliktu a ztrát jen tak vystoupit, jako se vystupuje z tramvaje. Představa, že se Evropská unie změní, protože pochopí, je iluzorní. Čím větší objekt, tím větší setrvačnost. Projev předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyen jasně ukázal, že EU z cesty do záhuby neuhne. I přes už nevyhnutelnou velkou krizi bude ještě dlouho trvat než ji rozloží iniciativy ve snaze o neúčast v kolektivní sebevraždě.

Jediné, co lze ihned nabídnout je šíření pravdivého obrazu reality, který může pomoci v orientaci a urychlit cestu zpět k racionálním řešením a vzájemně výhodné spolupráci. Pokud je ještě čas.