Od krize zdravého rozumu k další velké hospodářské krizi a jak omezit její dopady I.

18.9. 2022105x

Bylo by to k smíchu, kdyby to nebylo míněno vážně, kdyby tajtrlíci v Evropském parlamentu těmto nesmyslům ve velké většině netleskali vestoje, a kdyby zkorumpovaní úředníci v Evropské komisi nepřipravovali podle těchto nesmyslů nařízení závazná pro všechny členské státy.

Každý dělá co umí, aby zakryl, že neumí, co dělá. (Gabriel Laub)

Omlouvám se, že se na svět dívám lékařskýma očima, jiné nemám. Příkazem superega je racionální přístup je léčení příčin nemoci. Ve společenské praxi by to tedy mělo být, nahlíženo očima lékaře, léčení skutečných příčin nepříznivého vývoje.  Jaké jsou reálné příčiny a proč se o nich otevřeně nemluví a nehledají se cesty k jejich odstranění? V logice platí nezpochybnitelně, že vycházíme-li z chybných premis, nemůžeme dospět k jinému než chybnému závěru.

Ve společnosti řízené ideologií a nikoli racionálním přístupem k řešení problémů se z chybných premis (předpokladů) vychází velmi často, a čím více společnost žije pod diktátem dogmat a propagandy, tím častěji.

Nepravdy nás k správnému řešení nedovedou

Ti, kteří společnost dnes ovládají, vycházejí z dogmat, která jsou chybnými premisami. Kdo je hlavním hybatelem v této hře nevidíme, jen větší a menší loutky. Loutkovodiče lze hledat mezi hlavními akcionáři největších bank a nadnárodních korporací. Ti zřejmě mají plán. Plán je, soudě podle výsledků, perverzní a loutky ho ochotně plní. Cílem je zřejmě hospodářská, sociální a kulturní degradace společnosti všude, kam dosáhnou. A plán se daří, alespoň v těch částech světa, kterým říkáme Západ. O pětaosmdesátiprocentní zbytek se valně nestaráme zahleděni do sebe jako měřítka všech hodnost. Tuto premisu nám nikdo nediktuje, je přirozeným výrazem myšlenkové omezenosti Západu.

Paní Ulrike von der Leyenová pronesla ve středu 14. září tohoto roku projev o stavu unie. V modrožlutém kostýmku uvítala manželku ukrajinského protektora. Přívalem jejích slov se táhla jako příslovečná červená nit lživá teze, že příčinou všeho zla je Putin a řešením, na které je třeba se soustředit je zničení Putina. Proto je třeba zbrojit a posílat zbraně a miliardy současnému ukrajinskému režimu. Tvrdila, že hospodářství Evropské unie pod jejím vedením je ve skvělé kondici s rekordně nízkou nezaměstnaností 4,6%. Se šťastným výrazem ve tváři dodala, že ruské hospodářství „je na kapačkách“, zoufalí Rusové nemají čipy, proto je musejí vymontovávat z ledniček a myček, tvrdila, že zatímco v EU se brzo otevře první továrna na čipy. Hlavním úkolem EU je dosažení cílů Zeleného údělu a je nutné podporovat imigraci, tedy z Ukrajiny, Jihu a Blízkého východu. „Budeme rychleji uznávat jejich kvalifikaci… Budeme bojovat proti dezinformacím (posílíme cenzuru) a „bojovat za demokracii každý den“… ale „demokracie se musí zaktualizovat“ (nový druh demokracie „aktualizovaná demokracie“ řízený dogmatem, nařízeními a tresty a „většinovým hlasováním“) … Máme se prý řídit podle předem připravených závěrů konference jimi vybraných zástupců lidu („Konference o budoucnosti Evropy“). „Musíme vymazat korupci“, pravila (ale nikdy nezveřejníme smlouvy o nákupu vakcín, ponecháme korupční systém dotací, institucionalizované lobbyisty a daňové ráje).

Evropská komise prý hodlá podporovat „mentální zdraví“, řekla Leyenová. Rok 2024 má být mezinárodním rokem mentálního zdraví.  Jako psychiatr žádné mentální zdraví v Evropské unii nepozoruji. Za dva roky se to určitě nezlepší, protože „léky“, kterými nás krmí Evropský parlament a Evropská komise nemají jiný účinek než zhoršování stavu. Možná bude metodou přesvědčování, že se den ode dne máme lépe a lépe, podle lékárníka Emile Coué (1857-1926).

Zatímco laskavý Západ dodržuje sankce a pilně dodává zbraně proti Rusku, zločinný Putinův režim nedodržuje smlouvy o dodávkách plynu. EU dokázala podle Leyenové svůj úžasný potenciál při řešení potřeb očkovacích látek proti Covidu 19. Pamatujeme si to… A hlavně optimismus (neodůvodněné očekávání příznivého vývoje) na závěr: „Vytvoříme ekonomiku budoucnosti“… „vodík změní situaci“… založíme „Novou evropskou banku na podporu vodíku“… „získáme nová partnerství“ (čtěme jako poslední pokus o posílení neokolonialismu, tam, kde kradli, nabízejí drobné).

Na závěr paní Leyen pravila: „Neměli bychom škodit budoucnosti našich dětí“. Ale oni škodí.

Bylo by to k smíchu, kdyby to nebylo míněno vážně, kdyby tajtrlíci v Evropském parlamentu těmto nesmyslům ve velké většině netleskali vestoje, a kdyby zkorumpovaní úředníci v Evropské komisi nepřipravovali podle těchto nesmyslů nařízení závazná pro všechny členské státy.

V plamenném pohledu europoslankyně a předsedkyně frakce Zelených Francisky Keller jsem během vystoupení Leyenové rozpoznal fascinaci a vzrušení, vystupující poslanci dalších frakcí kromě spílání Putinovi projevili účast s občany upadajícími do bídy a majiteli podniků směřujících k zániku, dají si to na Facebook a Twitter, aby občané viděli, jakou o ně mají starost.

Unijní „řešení“ energetické krize

Paní předsedkyně Komise vysoce vyzvedla pozitivní příklady, jako dělníky italské keramičky, kteří se rozhodli pracovat v noci, kdy je energie levnější. (Možná to trochu oddálí jejích nezaměstnanost.) Chválila Dánsko s předstihem budující větrné elektrárny a doporučila to dalším zemím. S nadšením promluvila o vodíku jako budoucnosti energetiky. (Vodík je budoucnosti energetiky již celá desetiletí.) Chválila obnovitelné zdroje. Pominula, že to má háček, v noci slunce nesvítí a vítr si fouká jak chce, nebo vůbec ne. Vyřešení problému máme očekávat v mlhavé budoucnosti. Pominula obrovské náklady na obnovitelné zdroje. „Energetickou chudobu“ o níž se v Evropském parlamentu mluví léta, hodlá řešit tak, že si Komise nechá odhlasovat v Parlamentu další půjčky a sebere peníze výrobcům energií, kteří mají nejvyšší zisky, protože energii vyrábějí levně. Peníze pak rozdá obětem unijních nápadů na řešení klimatické krize. O skutečných příčinách se nemluví, nemohou tedy být ani řešeny.

Energetická krize je produktem Západu, zejména EU, nevyhlášené ruské sankce jsou následkem

Na začátku problémů je snaha řešit „klimatickou krizi“. Velmi výrazné klimatické změny nesporně existují. Nanejvýš sporný je však předpoklad, že jsou převážně zaviněny lidskou činností, zejména produkcí skleníkových plynů, a ještě spornější je předpoklad, že změny lze lidskou činností či nečinností pozitivně ovlivnit. Naprosto jisté je, že Zelený úděl vyhlášený a realizovaný EU neovlivní klima, ale zlikviduje v EU další část hospodářství a sociální soudržnost. Možná je to cílem. Jestliže se EU podílí na tvorbě skleníkových plynů 8-9% a tento podíl má být do roku 2030 snížen o 55%, pak tedy celosvětově o nějakých 5%, zatímco za minulé desetiletí skleníkové plyny vzrostly celosvětově o 17%.  Takže likvidace evropských tepelných elektráren, které mohly dosloužit, a atomových elektráren pracujících bezpečně a efektivně, způsobí jen nedostatek energie a společně s nákladným budováním fotovoltaických a větrných elektráren a zavedení emisních povolenek nutně vede k růstu ceny energií.

U kořene druhého zásadního problému s energiemi je po staletí trvající a nyní opět planoucí boj „Západu“ proti Rusku. Rusko se odmítá stát kolonií a společně s Čínou ohrožuje skomírající přetrvávání světové dominance USA. A USA je „klíčový spojenec EU“, přesněji EU je od dob druhé světové války jejich protektorátem. Zničením Ruska by se USA jako hegemon mohly ještě nějakou dobu udržet. USA postupují tradičními metodami, a to vojenskou hrozbou a pomocí indukce vojenských převratů a barevných revolucí. Jenže ve vztahu k Rusku se tato cesta nedaří, USA promeškaly dobu, kdy v devadesátých letech bylo Rusko „na lopatě“. Rusko by se ani nyní neubránilo vojenskému útoku nebýt hrozby útočnými zbraněmi. USA jde o to, mít „Moskvu“ na dostřel. Barevná revoluce (puč) Majdan se na druhý pokus podařila a plán na vojenskou základnu USA na Krymu se mohl realizovat. Třicet let posilování ukrajinského šovinismu se zúročilo v zákazu ruštiny a všeho ruského v Stalinem a Chruščovem vytvořené Ukrajině s polovinou ruského nebo rusky mluvícího obyvatelstva. A občanská válka, která má vojensky a hospodářsky vyčerpat Rusko mohla začít. Rusové ostřelovaní na Donbasu se jí vyhýbali osm let. Od útoku Ruska na Ukrajinu bylo vyhlášeno 6 vln sankcí „kolektivního Západu“. Ukázalo se, že sankce podporuje jen „Kolektivní Západ“ tvořící 15% obyvatelstva Země. Idioti v Evropském parlamentu nadšeně odhlasovali okamžitý zákaz dovozu ruského plynu. Pragmatici chtěli dovoz udržet. Idioti jsou v EP mocnější. USA tlačila na znemožnění spuštění plynovodu Nord stream II. Přes sankce byl dobudován. Kanada odmítla vrátit Rusku turbínu pro Nord stream I, Německo si ji vyžebralo. „Kolektivní Západ“ podporuje ukrajinský režim dodávkou zbraní a projevuje ochotu bránit zájmy USA do posledního Ukrajince. S dolarem jako dominantní měnou by padla dominance USA. Rusové rychleji než dříve přesměrovávají dodávky plynu mimo Evropu. Rusko je sankcemi hospodářsky poškozeno, ale to bylo i po útoku hitlerovským Německem. Tvrdošíjně odmítá zaniknout. Státy Evropské unie jsou poškozeny víc. Všechny vysokými cenami energií, které vyhovují jejich „klíčovému spojenci“ USA, jehož zkapalněný plyn by byl v Evropě jinak neprodejný. Hůř než špatně je na tom ČR doposud závislá  na zakázaném ruském plynu, nevlastnící ani zásobníky na vlastním území a není propojená produktovody k jiným zdrojům.

Pokračování zítra: Řešení energetické a následné velké hospodářské krize