Projev Ivana Davida na vlasteneckém shromáždění v Ostravě – Annin dvůr 1. 5.2022

4.5. 2022113x

Vážení přátelé,
setkáváme se v přelomové době. Ale nejde o dosažení dalšího stupně štěstí. Nikdo nemá rád nositele špatných zpráv, ale vstupujeme do období prudkého a zásadního zhoršování bezpečnostní, ekonomické a sociální  situace v Evropě. Na otázku kdy se situace vrátí k normálu bohužel musíme odpovědět, že pokud vůbec, tedy za mnoho let.

Pamatujeme bipolární svět a železnou oponu, kterou navrhl spustit po konci druhé světové  války Winston Churchill. To byl jen slabý odvar toho, co nás čeká. Cílem hospodářských sankcí je spuštění ještě daleko silnější železné opony, tentokrát více na východ za účelem uchování světové dominance Spojených států amerických

Říkají nám, co musíme a nesmíme, protože jsme malá exportně orientovaná ekonomika.

Co budeme moci odděleni od surovin a obchodních příležitostí?

Inflace je  podle nedávného odhadu 13%, ale bude mnohem vyšší, stejně jako ceny všeho. Můžeme počítat nejenom s energetickou nouzí, ale s nouzí bez přívlastků, s poklesem životní úrovně, růstem nezaměstnanosti a bezdomovectví.

Nezapomněl jsem, že si zde dnes připomínáme 77. výročí osvobození Ostravy sovětskou armádou. Československo nebylo na straně poražených, klerofašistický Slovenský štát byl spojenci omilostněn díky Slovenskému národnímu povstání. Češi byli jedním z mála evropských národů bez vlastních SS divizí táhnoucích s Hitlerem na východ. Rusové nám demagogicky vyčítají válečnou výrobu zbraní pro wehrmacht.  To nebylo z vůle našeho národa. Na rozdíl od současných dodávek zbraní na Ukrajinu z vůle české vlády. Jako kdyby tato vláda měla mindrák, že nebyly SS divize, tak teď to máme dohnat.

Ano poválečné nekompetentní vedení státu vedlo k hospodářskému a sociálnímu zaostávání naší země. Zaostáváme stále, ale je to ještě méně naše země. Dojená a zadlužovaná.

Po velké listopadové revoluci se politici předháněli ve slibech, do kdy doženeme v životní úrovni Rakousko nebo Německo. Dohnali jsme je v cenách životních potřeb, ty máme zhruba stejné. Jen cena práce je stále stejně třetinová oproti Německu tak jako před třiceti lety, a tím sociální podmínky velké většiny našich lidí. Jen v zadlužování držíme krok se Západem. V inflaci jsme je už předehnali.

Mnozí občané si mysleli, že vstupem do Evropské unie jsme byli pozváni k bohatě prostřenému stolu a strategičtí partneři nám pomohou, že jim snad o nic jiného ani nejde. Samozřejmě se mluví o dotacích z Evropské unie, ale mlčí se o vývozu kapitálu v mnohem větším objemu, mlčí se o cizím ovládnutí českého průmyslu a obchodu, o zmizení výrob s vysokou přidanou hodnotou a o záměrném udržování nízkých mezd.

Bytová nouze podporuje vymírání národa. Evropská unie ho hodlá doplnit imigranty z neslučitelných kultur v důsledku životních podmínek netolerantních a agresivních. Máme s nimi soutěžit o místo ve své zemi.

Zelený úděl, zhoubný vynález unijních fanatiků nezachrání planetu, ale ohrozí průmysl a zemědělství, zdroje obživy obyvatel naší země.

A jako by to bylo málo, máme válku na Ukrajině. Ano, je to jednoznačně agrese Ruské federace, naplňuje definici mezinárodního práva, o tom není pochyb. Ale je čirá lež, to co se jedním dechem dodává, že jde o agresi nevyprovokovanou a vůči nezávislé zemi.

To jsou dezinformace z oficiálních zdrojů. To je jejich narativ, jak se teď říká. Kdo přehlédl osm let provokací, genocidy a přípravy války proti Rusku je buď idiot nebo pokrytec. Nejspíš obojí. Není pochyb, že USA a Británie chtějí zničit Rusko, získat jeho zdroje a zbavit se konkurence Ruska a Číny. Ukrajinu obětovali a Evropská unie byla obětována svými představiteli. Nevím, jestli jsou víc hloupí nebo zaprodaní.

To nejhorší, co nás může potkat, a hrozí mnohem bezprostředněji než dříve je jaderná válka. Třetí světová. O té čtvrté předpověděl Albert Einstein, že se povede holemi a kamením. Oni to myslí vážně. Britský ministr války řekl, že je třeba zasahovat cíle v hloubce ruského území. Co pak udělá jaderná supervelmoc, pro kterou, jek řekli nemá svět bez Rusů smysl?

Premiér Babiš sliboval, že „bude líp“, ale neřekl kdy. Premiér Fiala nepřizná, že bude hůř a to velmi brzo jako důsledek jejich idiotské politiky.

Máme novou vládu zemských škůdců. Směřuje k totalitě snahou o monopol své propagandy zaváděním cenzury. Dopředu vědí, že jinak neustojí hrozivé důsledky svojí katastrofální politiky.

Pomocnou ruku nemůžeme hledat jinde než na konci vlastního předloktí. Ano, jsme malí a slabí. Ale oč jsme menší a slabší než Maďarsko. Vláda nás svými kroky a vlastní nekompetencí donutí, abychom se jí zbavili. Ale ani pak nenastane ráj, protože škod bylo napácháno příliš mnoho. My a další generace budou potřebovat sílu a trpělivost.

Musíme začít napravovat a obnovovat to, co zničili: školství, veřejné služby, hospodářskou politiku, kulturu, prakticky všechno. Musíme fungovat jako národní komunita a ne jako bezradná masa vymírajících anonymních spotřebitelů a nádeníků, kterou z nás chtějí udělat.

Moje generace se větších úspěchů nedožije, ale lidská komunita funguje jako štafeta a máme povinnost předat za co nejlepších podmínek pomyslný štafetový kolík těm, kteří poběží po nás.

na obrázku odleva Libor Vondráček, Daniel Landa, Jana Zwyrtek Hamplová, Jindřich Rajchl, Lenka Procházková, Ivan David