Doplněno – Beseda Nové republiky „Média, propaganda, cenzura“ – 1.část (video 1 hod. 15 min.) + 2.část – diskuze (1 hod. 10 minut)

4.5. 202225x

Cenzura – protiústavní čin Fialovy vlády byl inspirací pro europoslance MUDr. Ivana Davida, CSc., který na besedu „Média, propaganda a cenzura“ pozval Mgr. Josefa Nerušila (SPD) a docenta Mgr. Petra Žantovského PhD. Moderuje europoslanec Ivan David.

Jak vypadají média dnes a co od nich lze očekávat do budoucna?

Jak by optimálně měla média fungovat, proč tak nefungují a co můžeme udělat pro to, aby tak fungovala?

Jaké nástroje používají mocenské struktury při zasahování do médií včetně cenzury a blokování médií, a co proti tomu můžeme dělat?

Následuje diskuze s diváky s koreferátem Štěpána Kotrby:

Děkujeme za finanční dary, které podporují web Nové republiky, natáčení besed a rozhovorů.

Pošlete-li nám peníze, bojujete proti nastupujícímu fašizmu, za demokracii.

Číslo bankovního konta Nové republiky u FIO banky:

2300 736 297/2010

IBAN: CZ54 2010 0000 0025 0073 6297