„Ukrajinská fašistická chátra“ , dezinformátoři a paragrafy

8.3. 202259x

Dočetl jsem se na Novinkých .cz, že prý je asi 200 lidí stíháno kriminalisty Národní centrály proti organizovanému zločinu, Mají být obviněni z „trestného činu popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidy“.

Uveden je případ Zdeňka Ondráčka a je citován jeho údajný výrok: „Obdivuji Putina za trpělivost s tou ukrajinskou fašistickou chátrou… střílet na školy, školky, nemocnice a další ryze civilní objekty mohou opravdu jen svině,“ .

Manipulace

Autor článku, jistě zkušený dezinformátor, výrok úmyslně zkreslil, neboť ve skutečnosti zněl: „Přátelé, obdivuji Putina za trpělivost s tou ukrajinskou fašistickou chátrou. Slušným Ukrajincům se omlouvám, ale střílet na školy, školky, nemocnice a další ryze civilní objekty mohou opravdu jen svině.“

Výrok předcházel 6 dní agresi RF a týká se tedy zcela evidentně genocidy na Donbasu prováděné zejména bataliónem Azov, pro nějž je označení „fašistická chátra“ velmi jemné, stejně jako označení „svině“. Výslovně se netýká „slušných Ukrajinců“.

Článek má zjevně vyvolat dojem, že Zdeněk Ondráček je „prověřován“ pro trestný čin „popírání, zpochybňování…“, neboť je v článku výslovně jmenován, takže čtenář „pochopí“, že on je ten „zadržený podezřelý… a tedy budoucí obviněný“.

O co ve skutečnosti jde? Ondráček napsal svůj tweet týkající se „fašistických sviní“ a mladý ctižádostivý poslanec za TOP09 na něj podal trestní oznámení. Asi mu imponují fašistické svině. O trestním oznámení se dozvěděla „investigativní novinářka“ Slonková, která o tom napsala na web „Neovlivní“:

„Policie vyšetřuje komunistu Ondráčka. Oslavoval Putina.“

V citaci samozřejmě vynechala „Slušným Ukrajincům se omlouvám“. Od ní to pak opsali všichni líní pisálkové z různých redakcí, aniž by se obtěžovali najít původní výrok, nebo výrok dokonce zkrátili na:

„Obdivuji Putina za trpělivost s tou ukrajinskou fašistickou chátrou“.

Tím se evidentně snažili naznačit, že fašistickou chátrou Ondráček míní všechny Ukrajince.

Skutečnost je ovšem taková, že Ondráčka v této souvislosti policie vůbec neoslovila, takže ho sotva vyšetřovala, jak tvrdí Slonková, natož aby ho obvinila nebo dokonce stíhala.

Článek tvrdí, že „policie prověřuje asi 100 lidí, mezi nimi i mnoho politiků z řad SPD a komunistů“. Neuvádí pochopitelně žádného politika, protože o žádném nic takového neví.

Formulace má jen dehonestovat opoziční parlamentní politické hnutí SPD, a KSČM uvádí ze stejného důvodu. V souvislosti s obviněnými píše: „Daniela Makaye z SPD“, ačkoliv Makay členem SPD nikdy nebyl, přihlásil se, ale byl odmítnut. Ani Ondráček není politik KSČM.

Trestní oznámení na premiéra

Prověřovat lze ledacos. Dochází k tomu na základě trestního oznámení kohokoli. A už můžete být pro ubohé pisálky „sprostým podezřelým“.

Trestní oznámení může být důvodné. Například novinář Petr Hájek podává trestní oznámení na premiéra Petra Fialu. Ten totiž zcela lživě veřejně obvinil provozovatele protiústavně zablokovaných webů, že jsou placeni z Ruska. Tím nepochybně naplnil skutkovou podstatu trestného činu pomluvy podle § 184 Trestního zákoníku. Hrozí mu odnětí svobody na dvě léta, jak tomu je, je-li trestný čin spáchán tiskem, filmem, rozhlasem, televizí. V tomto případě jsem ke spravedlnosti zvlášť skeptický, co když bude konstatováno, že „nenastala škoda“, nebo „trestný čin nebyl spáchán“. Dvojí metr nepoužívají jen „investigativní novináři“.

Paragrafy

Na základě čeho by měli být prověřovaní stíháni?

§ 405 Popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia

„Kdo veřejně popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit nacistické, komunistické nebo jiné genocidium nebo nacistické, komunistické nebo jiné zločiny proti lidskosti nebo válečné zločiny nebo zločiny proti míru, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.“

Jak je definováno „genocidium“?

§400 Genocidium

(1) Kdo v úmyslu zničit úplně nebo částečně některou rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou, třídní nebo jinou podobnou skupinu lidí
a) uvede příslušníky takové skupiny do takových životních podmínek, které mají přivodit jejich úplné nebo částečné fyzické zničení,
b) provede opatření směřující k tomu, aby se v takové skupině bránilo rození dětí,
c) násilně převádí děti z jedné takové skupiny do druhé, nebo
d) způsobí příslušníkovi takové skupiny těžkou újmu na zdraví nebo smrt,
bude potrestán odnětím svobody na dvanáct až dvacet let nebo výjimečným trestem.
(2) Stejně bude potrestán, kdo k činu uvedeném v odstavci 1 veřejně podněcuje.
(3) Příprava je trestná.

Je to obecný problém. Nejde jen o Ondráčka, jde o každého, koho si „média“ usmyslí šikanovat. Také jsem to bohatě zažil. „Skončí za mřížemi?“, zněl například nadpis a pod ním fotomontáž mojí tváře za mřížemi, ačkoli jsem nebyl vyšetřován, obviněn, stíhán. Korporace mají na korupci peněz dost a pisálci si strašně potřebují posílit sebevědomí.

Takže v Ondráčkově případě by musela být „fašistická chátra“ (jakou ukrajinský batalion Azov nepochybně je) „rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou, třídní nebo jinou podobnou skupinu lidí.“ První čtyři možnosti evidentně nepřicházejí v úvahu, zbývá možnost, že by „fašistická chátra“ byla skupinou podobnou jako rasa, etnikum, národnost nebo církev.

To batalión Azov evidentně není, proto soudím, že se při střelbě na školy, školky, nemocnice a civilní objekty dopouštěl genocidy. To ale osm let mainstreamovým dezinformátorům a dnešním cenzorům vůbec nevadilo.

Ivan David, zdroj: Facebook