Jak zavést ještě dražší postřiky

25.11. 202033x

Ivan David

V ČR máme dnes státní svátek Den boje studentů za svobodu a demokracii. Z Bruselu se však i na ČR dál nezadržitelně valí lavina nových nařízení a směrnic. Výbor pro životní prostředí (ENVI) dnes v Evropském parlamentu jedná o zákazu používání několika postřiků na ochranu rostlin. Návrh včera na poslední chvíli předložila skupina poslanců za Zelené.

Během včerejšího odpoledne a večera jsem návrh narychlo konzultoval s agronomy ze Zemědělského svazu, Agrární komory a s experty na bezpečnost postřiků z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZUZ). Odborníci z praxe i vědci pracujících ve zkušebních laboratořích se shodli, že u žádného z těchto přípravků doposud nebyla vědeckými metodami prokázána nebezpečnost pro zdraví lidí, pokud je při jejich používání dodržována technologická kázeň a předepsané dávkování.

Frakce Zelených, v níž působí i čeští Piráti, však usiluje o zemědělství bez jakýchkoli prostředků na ochranu rostlin proti škůdcům. Že to bude znamenat snížení výnosů i kvality polních plodin, je nezajímá. Podle nich lze životní prostředí nejlépe chránit tak, že nebudeme na polích pěstovat nic, a potraviny dovezeme z opačné strany zeměkoule. Výnosy v zemědělství podle jejich představ by se scvrkly sotva na pětinu, zato ceny by narostly násobně.

Ve výboru ENVI jsem náhradníkem, který hlasuje, jen když některý z kolegů nemůže účastnit jednání, např. z důvodu nemoci. Ke spoluúčasti na práci výboru ENVI bývám přizván též v případě projednávání návrhů předpisů, které se týkají zemědělství, jako koordinátor frakce Identita a demokracie (ID) v Zemědělském výboru EP. Po poradě s českými experty na postřiky jsem členům frakce ID, v níž působí i čeští europoslanci za SPD, navrhl abychom společně hlasovali proti návrhu frakce Zelených.

Za některé z přípravků, které chtějí Zelení zakázat neexistuje náhrada. Jiné lze nahradit pouze násobně dražšími výrobky nadnárodních korporací jako Bayer-Monsanto. Prostě lobbismus nejtvrdšího ražení. „Napakovaly“ by se na něm nadnárodní korporace a zemědělcům by to jen zdražilo náklady na pěstování komodit potřebných pro potraviny. Což by se logicky promítlo do cen pro spotřebitele. Škodlivých návrhů neubývá. Jen na splnění požadavků nové směrnice o ochraně osobních údajů, která nepřinesla žádnou vyšší ochranu spotřebitelů, ale spoustu papírové „buzerace“ pro firmy i jejich klienty, musely české firmy podle údajů Hospodářské komory ČR vynaložit 25 miliard Kč. Na splnění těchto požadavků přitom z dotací EU nedostaly ani jediné euro. V tomto případě je to ještě horší. V době, kdy EU snižuje dotace zemědělcům, by pěstitelé měli být nuceni používat dražší přípravky.